jeg er meg.jpg

JEG = MEG I SKOLEN 1

Ved å bruke JEG=MEG i skolen, kan du jobbe systematisk med sosial kompetanse.

Åse Gjermundshaug er førskolelærer/lærer med lang erfaring fra barnetrinnet. I løpet av de siste tre årene har hun laget et opplegg for å jobbe med sosial kompetanse i klasser. Dette har resultert i ei bok som heter JEG=MEG i skolen. 
Boka består av 25 historier om ulike sosiale temaer. Historiene er laget med inspirasjon fra metoden Sosiale historier og skal brukes for hele klasser. Du velger en historie som skal leses høyt hver dag - i en uke. Etterpå svarer elevene på spørsmål som hører til historien. 
Ved å bruke JEG=MEG i skolen, kan du jobbe systematisk med sosial kompetanse. Det er enkelt å bruke, og elevene vil kunne kjenne seg igjen i historiene. Ut fra svarene til elevene får du mye informasjon om den enkelte og om klassen

Publisert: 23. juli 2018