Omslag - Hodalen i 350 år

Hodalen i 350 år

av Ingunn Bakken

Beskrivelse av boken

Når man lever nær marginale livsmuligheter - hvor nøysomhet har vært den store læremester - blir det å dele på ressursene helt avgjørende for at et bygdesamfunn skal klare seg. Vi er stolte over at våre forfedre fra begynnelsen av la grunnlaget for at i Hodalen skulle alle garder ha samme rettighet til fiske jakt og beite. Det er verdier som har globale perspektiver i dag. Boka med tekst, bilder og layout er laget av hodøler som sammen med alle fastboende, utflyttede sambygdinger og bygdevenner vil ære bygda på denne måten.

Hodalen i 350 år

Detaljer

Forfatter mm Ingunn Bakken
Forlag Hodalen Bygdelag
Format Innbundet
Utgivelsesår 2017
Kategori Biografi og dokumentar
Språk BM
ISBN/EAN 9788269082401
Antall sider 223 sider
Vekt 2017 gram