// Historie og samfunn // Kapitalen i det 21.århundret. Sammendrag og nordisk perspektiv

Handlekurv

 
Kapitalen i det 21.århundret. Sammendrag og nordisk perspektiv av
Thomas Piketty
Forfatter:
Thomas Piketty
Forlag:
Spartakus Forlag
Format:
Innbundet
Språk:
bm
Utgitt:
2014
Antall sider:
93
Vekt:
500
Nøkkelord
sosialøkonomi
Pris: 199,-
Utsolgt    

Beskrivelse av boken
Pikettys bok om kapitalen i det 21. århundre har fått status som en av de viktigste samfunnsøkonomibøkene man må lese.

Denne sammenfatningen av hans bok er skrevet av den svenske
nasjonaløkonomen Jesper Roine, og forklarer Pikettys forskning,
resonnement og forslag til tiltak. Den plasserer også hans bok i en
nordisk kontekst og analyserer hva hans resultater og teorier betyr for
oss.
Viktige spørsmål i boken er:
Hvorfor har Pikettys forskning fått et slikt gjennomslag?
Hvilke synspunkter forfekter han?
Hvilket empirisk materiale ligger til grunn for hans analyser?
Hvordan argumentere han for sitt syn?
Hva kan man kritisere ham for?
Hva betyr hans resultater og teorier for de skandinaviske land?