// Historie og samfunn // Alvdal bygdebok, Bind 1

Handlekurv

 
Alvdal bygdebok, Bind 1 av
Alf Eggset
Forfatter:
Alf Eggset
Forlag:
Alvdal Kommune
Format:
Innbundet
Språk:
nyn
Utgitt:
2011
Antall sider:
588
Vekt:
3500
Nøkkelord
bygdebok, alvdal
Område:
Alvdal (Hedmark)
Pris: 750,-

Beskrivelse av boken
Bygda og nordmed Glåma
"Alvdal bygdebok Bind 1" består av en innledende del; "Bygda oppunder fjellbandet" hvor vi får høre om utviklinga i Alvdal innen landbruk, gruvedrift, da jernbanen kom, mekaniseringen i jordbruket, industri og utviklingen fram mot i dag. I tillegg omfatter bindet grendene Strømmen, Straumsøyan, Trondsgardan og Brannvålen og Steien 1 som omfatter sentrum på østsida fra Bergebakkgardene til Thorsheim, undergangen og bebyggelsen mot Husantunet og langs Gammelvegen mot Østlund, Steimosletta og oppoveril Paureng og langs Folldalsveien til og med Sande (Sagplass). Boka har godt bildemateriale.

Utgivelsestidspunkt for bind 2 og 3 er ikke klart. Bind 2 vil omfatte Vestate fra Stormoen til Moan og Plassen og Lian, Måna med boligfeltet og Trøom og oppover langs Folldalsveien, med Egnund og Strålsjøåsen. Bind 3 vil omfatte Sentrum, Sjulhus, Kveberg, Strand og Barkald.