// Lokallitteratur // Lefseboka - Oppskrifter frå heile Noreg

Handlekurv

 
Lefseboka - Oppskrifter frå heile Noreg av
Bodil Nordjore
Forfatter:
Bodil Nordjore
Forlag:
Eige forlag
Format:
Innbundet
Språk:
Nynorsk
Utgitt:
2014
Antall sider:
326
Vekt:
1450
Nøkkelord
Lokalmat, Lefse
Område:
Kviteseid (Telemark)
Pris: 499,-

Beskrivelse av boken
Eg vonar denne lefsereisa har gjeve deg innsyn
i kor fantastisk rike me er på lefsetradisjonar.
Det som er so grenselaust spanande å sjå, er
korleis oppskrifter har vandra frå stad til stad,
menneskje set sine avtrykk på ei oppskrift,
fyri den går vidare til neste. Dette gjer lefsetradisjonar
levande og tilgjengeleg for alle.
Hardangerlefsa er den lefsa som eg har møtt
flest gonger i ulike utgåver, og som flest har
eit tilhøve til i heile landet. Å baka lefser med
gode råvarer er ein rikdom som gjev status.
Det er spanande å sjå kor vidt lefsa famnar
som matemne. Det er ei sann glede å arbeide
med so kjært matminne som so mange har eit
tilhøve til i dag. Lefsa blir gjort levande i alle
samanhengar i dag. Eg vonar du som lesar og
brukar av lefseboka, finn inspirasjon til å leite
på loft og i kjellar etter kjevle og takke, likeeins
at du kan finne fram gamle kjære oppskrifter
som du kan gjera til dine med dine hender.
Bodil Nordjore