tynset.JPG

TUN-bygget

TUN-bygget finner du sentralt i Tynset sentrum.

"Tynset Bokhandel"  et stort og bredt utvalg av bøker, lokal litteratur, kart, rekvisita.

"Den gyldne anledning" med smykker og klokker, bunadsølv og gaver til alle livets anledninger.

Leker finner du også hos oss.

"Galleri Uglen pop-up  med kunst av diverse kunstnere

"Blomstertunet Tynset" med blomster og gaver

 

 

OM OSS - TYNSET BOKHANDEL AS

 

Vår Barne-avdeling er full av bøker, leker, spill og babyutstyr.

"Den Gyldne anledning" er vår avdeling med klokker og smykker  i gull og sølv til en hver anledning.

"Galleri Uglen" finner du en trapp ned - med utstillinger og kunst av kjente kunstnere.

Kontakt:  bok.tynsetbok@fribokhandel.no 

Ellers har  vi sporadisk flere forfatter- og visekvelder enten i samarbeide med Tynset bibliotek eller Bunåva Boksamling, Vingelen.

Hos oss

Vi gir masse gode tips om lokal litteratur.

Vi bestiller bøker mandag, onsdag og fredag. Finner du ikke boka du er på jakt etter - bestiller vi den for deg, uten kostnad. (Unntatt spesialbestillinger, fraktillegg fra enkelte forlag og fra utlandet)

Leveringstid bokbestillinger

Normalt tre-fire dager.Dette gjelder også skolebøker og faglitteratur. Ta kontakt for bestilling.

Gavekort

Bøker - den perfekte gave til den som har alt. Er du usikker på hvilke bok du skal gi bort, kan et gavekort fra Bokhandelen være alternativet.

Byttting

Byttekort. Vi bytter selvsagt bøker hvis du har gyldig byttekort.

Tilbudsvarer kan vi desverre ikke bytte.

 

Historie

"- Å skrive bøker er lett - til det trengs bare penn og blekk, tålmodighet og papir. - Å trykke bøker er litt vanskeligere, fordi geniale mennesker ofte holder seg med uleselig håndskrift. - Å lese bøker er enda vanskeligere, det er slik risiko for å falle i søvn. - Men det vanskeligste noe menneske kan gi seg ut på er å selge bøker"
(Sir Stanley Erwin)

 

                                               

Og allikevel er det noen som uten respekt for alle dystre påstander kaster seg ut i det og gir seg sjansespillet i vold. Hva som driver dem til å trosse alle dystre odds, skal være usagt og kan variere fra person til person . - Men tro om ikke det er kjærligheten til boken som til syvende og sist er årsaken?...

Slik begynner Otto Strømmevold sine betraktninger om bokhandelen på Tynset, og fortsetter...

Lars Strømmevold må ha hatt en klippefast tro på bokens fremtid. I 1918 overtok han det gamle firmaet Amneus Boghandel på Røros og samme høst startet han en filial på Tynset.

"Paa Tønset er kapløbet slut mellem fjeldene og dalbunden; fjeldene sakker akterud, saa bygden, skjønt 1570 fod over havet, ser du som en lavlandsbygd. Særlig når flommen staar vidt over dalens brede, flate bund i maj måned, mens birken holder paa at grønnes, synes bygden dig saa vid og stor; med sin lave horisont, sine store dalforgreninger, sine vidunderlige solnedgange, sit friske tætte grønne - kan den bringe tanken helt hen paa et kystland, hvis du ikke vender dig mot syd; thi der staar Gubben, som river deg ut av illusjonen, Trondfjeldet i hvid kaabe til ind i juni, ja ofte med sneflek til August."
(Ovenstående er sitert fra "Til Veiledning for Reisende i Østerdalen" Utgidt ved O.Hektoen og Ludv.Andersen og ført i pennen av Sam.Johnson.)

Lars Strømmevold så nok at det var levelige muligheter i den raskt voksende stasjonsbyen - Tynset. Her var økende virksomhet og optimisme, og selv om "jobbetiden" også her gjorde sin innflytelse gjeldende, som for eksempel med gruvedriften på Røstvangen Gruver og dermed økning i folketallet i kommunen, så var og ble traust jord og skogbruk hjørnestenene i næringslivet.

Lars Strømmevold fortalte at en pådrivende årsak til at han lot det stå til med etablering på Tynset, var oppfordringer fra gode fiskerkamerater fra Tynset. Hver sommer i alle år hadde han sitt ønskested ved Roasten i Femundsmarka. Hit kom også fiskeentusiaster fra Tynset: herrene Berget, Lyngbakken og Larsen. Så kanskje ble ideen om en bokhandel på Tynset unnfanget og gjennomdrøftet ved kaffekosen i Møllerbua i godt lag i sensommer-kveldene.

                                                

En annen støttespiller hadde han i baker O. Grønn som rådet han å kontakte fru Thea Bjørnstad Østby som nettopp hadde flyttet inn i nye lokaler i Bjørnstad Østby-gården like ved jernbanestasjonen. Senere revet for å gi plass til dagens Torvbygg (m/Hjørnet, blomster og optiker) Dette gikk i orden så nå gjensto bare å finne den rette person til å ta ansvar for forretningsdriften.

Frk. Magna Svensson fra Røros hadde han alt kontakt med og de ble enige om at hun skulle begynne i stillingen så snart hun var ferdig med folkehøyskolen på Tunheim våren 1919. Inntil videre var han så heldig å få en av sine tidligere kollegaer fra O. Gjeruldsens Boghandel i Oslo, frk. Andersen, til å ta turen til Tynset.

Fra 1919 overtok så Magna Svensson ledelsen og Tynset Bokhandel ble hennes arbeidsplass helt frem til 1950 da hun vendte tilbake til Røros og fortsatte på kontoret i Amneus Boghandel. For sin over 50 års lange innsats i firmaet ble hun hedret med Selskapet for Norges vels sølvmedalje for lang og tro tjeneste.

                                      

Allerede det første året bokhandelen var i drift, ga den et bra resultat. Om ikke overskudd kom med det samme , så greide forretningen å møte driftsutgiftene. Det kan for kuriositetens skyld være av interesse å bla litt i den aller første »kriteboken», ikke minst er prisene verdt å merke seg:

05.12.1918 NN : 1 stk. Seips visebok kr. 0.66
09.12.1918 NN : 1 pl. Papp kr. 0.42
11.12.1918 NN : 1 Sorte-Per kortstokk. Kr. 0,15,  porto Kr. 0,10

Etter hvert ble det nok større poster å bokføre, men stort sett var kredittsalget av begrenset omfang. Og de aller fleste som av en eller annen grunn så seg nødt til å kjøpe »på krita» var flinke til å gjøre opp for seg.

En krisetid ble det for næringslivet i Tynset da kommunen på 30-tallet ble nødt til å søke akkord. Men også denne krisen kom bokhandelen over og etter hvert som normale tider inntråtte, øket omsetningen og kundekretsen vokste stadig. Ikke minst fikk handelen med omkringliggende bygder betydning.

Da Magna Svensson i 1950 dro tilbake til Røros, kom Otto Strømmevold for å lede bokhandelen. Med eksamen fra Bokhandlerskolen og lang praksis både i farens forretning på Røros og i ulike bokhandler i Oslo, var han vel forberedt på å lose firmaet gjennom de omformingsprosesser som var i gang i bokbransjen og i samfunnet forøvrig.

I Tynset var det stor aktivitet med stor satsing og utbygging ikke minst innen skolesektoren som jo alltid har hatt stor betydning for bokhandelens vilkår. Statsrealskolen ble et faktum og snart tok også oppbyggingen av et Gymnas til.

I 1955 overtok Otto Strømmevold forretningen og den ble nå opptatt i bokhandlerforeningen som selvstendig firma

                                   .

Lokalene som fortsatt ble leid i Bjørnstad Østby-gården var etter hvert blitt for små og uhensiktsmessige til tross for tilleggsareal. Det ble derfor holdt utkikk etter muligheter for andre lokaler og i 1959 ble et tilbud fra P.A.Strømseng om overtagelse av hans eiendom Tun akseptert.

Så snart Strømseng hadde flyttet opp i 2.etasje som midlertidig leilighet inntil hans nybygde bolig sto ferdig, begynte ominnredningen av 1.eatsjen til forretningslokale.

Arkitekt Sverre Bredholdt i Oslo tegnet utkast til omdisponering av bygningen og Asbjørn Støholens folk var snart i gang med håndverksarbeidet som ble fullført på rekordtid.

I 1960 ble så de nye lokaler tatt i bruk. Den gamle storstuen med en staselig kleberstenspeis, ble bøkenes avdeling. Med tyrivarme på peisen ble det et veldig koselig tilholdsted for bokkundene.

Innenfor kom avdelingen for barnebøker og leketøy, også det en vellykket tilvekst som ble hilst velkommen av store og i sær små. –

Papir og kontorvarer og »dagligvareavdeling» lå like innenfor den romslige inngangsdøren og her ble det også plass til en »musikk-krok» med platebar etc.

Det var mange som mente at risikoen med flytting av bokhandelen fra de gamle lokalene som lå så sentralt til, til de nye, var hasardiøs. Foran tomten til Tun lå nemlig en annen eiendom hvor ESSO drev en bensinstasjon. Men det var nokså lett å forutse ar denne snart måtte vike plass da tomten lå alt for utsatt til med hovedvei og jernbaneovergang i umiddelbar nærhet. Men inntil videre var det bare å la det stå til og gjøre best mulig ut av situasjonen, selv om forretningen altså lå »fornemt tilbaketrukket» som det het i Østlendingens reportasje om omkalfatringen.

Etter et par år ble bensinstasjonen flyttet og hele området foran bokhandelen ble åpnet ut mot Brugata. Det ble gode år for forretningen i Tun. Omsetningen økte jevnt og sikkert og i det hele var utviklingen i Tynset-området positiv og snart skulle nye planer komme inn i bildet.

Nord Østerdal Sparebank, som noen år tidligere hadde flyttet inn i nytt bygg ble snart klar over at behovet for nye lokaler ville melde seg. Banksjef Sverre Nyborg kom da med et sonderingsforslag om et nybygg på Tuns tomt som også ville rydde plass for et nytt bankbygg.

Forslaget var så interessant at reelle drøftelser ble tatt opp mellom banken, kommunen og bokhandelen. Det ble dannet et nytt aksjeselskap bestående av de tre nevnte parter, arkitekt ble engasjert og snart var alt klart for å reise et nytt forretningsbygg. Dette kunne skje uten særlige vanskeligheter for Tynset Bokhandel’s drift, i det det gamle huset kunne stå i byggeperioden.

Høsten 1974 sto bygget ferdig og huset ved åpningen foruten   bokhandelen, Kåres Herrekonfeksjon, Ramberg’s Sportsforretning,  Bøhmer’s Gullsmedforretning og Husqvarna. I bokhandelen fikk dessuten Reisetrafikklagets turistinformasjon kontor. Kommunen bygget i tillegg offentlige toaletter under fortauet.

Det gamle Tun-bygget ble revet og banken gikk i gang med sine planer om lokaler i et nybygg på denne del av tomten.

I underetasjen hadde bokhandelen romslige lokaler som i begynnelsen ble benyttet som lagerplass, men etter hvert ble de mer planmessig trukket inn i forretningens »aktive» salgslokaler. I den første tiden vesentlig i sesongene men i 1983 var ny innredning på plass og alle papir og kontorartikler samlet. Ikke minst i skolesesongen fikk disse lokalene stor betydning for presentasjon av skolebøkene og god flyt i ekspederingen.

I 1986 ble firmaet omgjort til familie-aksjeselskap med Kari Strømmevold som daglig leder og ansvarlig bokhandler frem til 1999 da Siri Jarandsen Strømmevold overtok.

Fra samme år har forretningen tatt skrittet inn i den »elektroniske tidsalder» i og med at en har gått til anskaffelse av et nytt moderne butikk-data system som foruten full lagerstyring muliggjør online bestilling, elektronisk fakturering og regnskapsførsel.

Da Kåres Herrekonfeksjon opphørte i 2001, ble det i disse lokalene åpnet en stor Ringo leketøyavdeling i tilknytning til bokhandelen, samtidig som alle varer i underetasjen ble flyttet opp på gateplan.

Nesten to år senere utvidet vi ytterligere 140 m2 – da Vera Moda flyttet til senteret.

Underetasjen ble i mange år brukt til kunstutstillinger. Galleri Uglen ble åpnet sommeren 2003 med utstilling av Vera Gjersøe. Det har vært flere utstillinger – og vi hadde i 10 år  sommerutstillingen under fanen ”Galleribyen Tynset”. For øyeblikket har vi et pop-up Galleri Uglen innenfor smykkeavdelingen, halvparten av det lokalet skobutikken M.Bergets hadde.

Oktober 2008 ble en ny avdeling åpnet; ”Den Gyldne anledning”. Vi flyttet lego-hjørnet i Ringo-avdelingen og bygget inn et delikat nytt rom med satsning med gull, sølv og klokker. Artig er det å nevne at det er i deler av de samme lokaler Gullsmed Bøhmer hadde i sin tid. Denne avdelingen er nå flyttet inn i bokhandelen.

November 2022 ble TUN-bygget solgt til Tynset Hotell as.

Januar 2023 gikk Tynset bokhandel ut av ringo-kjeden og er nå selvstendig på leker og spill. Denne avdelingen består nå, som før, av barnebøker, spill og leker samt hobby

Publisert: 25. november 2015