Omslag - Tekking og kledning med emne fra skog og mark : frå den eldre materialforståinga

Tekking og kledning med emne fra skog og mark : frå den eldre materialforståinga

av Jon Bojer Godal

Beskrivelse av boken

Forlagets omtale: Denne detaljrike boka handlar om det som er utanpå husa . tekking og kleding med materialar og leggjemønster som vi finn eller som fanst på hus i Noreg. For den som skal restaurere, vil boka såleis vera til stor nytte. Samanlikna med det vi ser i mykje av nyare hus, er dei gamle teknikkane påfallande varige. Spon på stavkyrkjer kan liggje i fleire hundre år. Kledningar frå tidleg på 1800-talet kan vera like gode som nye, medan kledningar lagde berre for 20 år sidan, rotnar. Mange vil difor nytte seg av eldre byggjemåtar, også av di dei er vakre. Mindre varige løysingar, men som nyttar kortreist råstoff så som lyng, ris, granbork og halm, er også med i boka. Største delen av boka er skriven av Jon Bojer Godal, men han er godt supplert av Aadne Sollid, Einar Engen, Grete Holmboe, Jørn Berget, Roald Renmælmo og Trond Oalann, medan Steinar Moldal har teikna dei fleste illustrasjonane. Dei har alle vore aktive i arbeid med å dokumentere byggjeskikken vår. Beskrivelse: På grunnlag av intervju og samarbeid med eldre tømmrarar og analysar av eksisterande bygg, tek boka for seg emne frå materialforståinga. Vekta er lagd på ytre kledning og taket, og boka tek opp leggjemåtar og kva slags tre som kravdest. Med litteraturliste.

Detaljer

Forfatter mm Jon Bojer Godal
Forlag Akademika forlag
Format Innbundet
Utgivelsesår 2012
Kategori Historie og samfunn
ISBN/EAN 9788232100392
Antall sider 381 sider
Vekt 1500 gram